Vance’s distance from the trailhead varies directly with the time he has been walking down the trail…

Posted on

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Vance’s distance from the trailhead varies directly with the time he has been walking down the trail…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Vance’s distance from the trailhead varies directly with the time he has been walking down the trail, as shown in the table below. What is Vance’s distance from the trailhead after 50 minutes?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Vance’s distance from the trailhead varies directly with the time he has been walking down the trail, as shown in the table below. What is Vance’s distance from the trailhead after 50 minutes?​

Answer:

Distance traveled is 1760km.

Step-by-step explanation:

The speed is 960km/hour i.e.96060=16km/minute. Hence in time 1hour 50 minutes i.e.110 minutes.

pa brainliest plls.

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Vance’s distance from the trailhead varies directly with the time he has been walking down the trail…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Reply

Your email address will not be published.