Subject: ATS1 – ENGLISH FOR ACADEMIC AND PROFESSIONAL PURPOSES Question: Express your opinion from a…

Posted on

Hello lahat, naghahanap ng sagot: Subject: ATS1 – ENGLISH FOR ACADEMIC AND PROFESSIONAL PURPOSES Question: Express your opinion from a… tungkol dito, di ba?, nasa tamang lugar ka na.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring magbasa pa.

Tanong

Subject: ATS1 – ENGLISH FOR ACADEMIC AND PROFESSIONAL PURPOSES
Question:
Express your opinion from a given fact. You may present your output in any of the following forms:

Song
Poem
Slogan
CRITERIA

POINTS

Content

Creativity

Grammar

15

10

5

TOTAL

25​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Subject: ATS1 – ENGLISH FOR ACADEMIC AND PROFESSIONAL PURPOSES
Question:
Express your opinion from a given fact. You may present your output in any of the following forms:

Song
Poem
Slogan
CRITERIA

POINTS

Content

Creativity

Grammar

15

10

5

TOTAL

25​

FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E FR€E

Mga sagot sa #2 sa Tanong: Subject: ATS1 – ENGLISH FOR ACADEMIC AND PROFESSIONAL PURPOSES
Question:
Express your opinion from a given fact. You may present your output in any of the following forms:

Song
Poem
Slogan
CRITERIA

POINTS

Content

Creativity

Grammar

15

10

5

TOTAL

25​

ITS JUST I DONT JUST I DONT KNOW

Mahusay na aking mag-aaral, maaari na sagutin karapatan tungkol sa Subject: ATS1 – ENGLISH FOR ACADEMIC AND PROFESSIONAL PURPOSES Question: Express your opinion from a…, Upang gawing mas masaya ang pag-aaral, mag-aral tayo sa EachQuestion! Maaari kang mag-aral kasama ang mga de-kalidad na tutor, kahit saan, anumang oras! Sa cellphone mo lang, alam mo na! Halika, magparehistro na! Maligayang pag-aaral, Squad!.

Leave a Reply

Your email address will not be published.