EachQuestion

Hello lahat, naghahanap ng sagot: multiply y2-y-2/5y and 10y/yt1 tungkol dito, di ba?, nasa tamang lugar ka na. Narito ang […]

Hello lahat, naghahanap ng sagot: yes1+1 2+2 3+3 4+4 5+5=yes​ tungkol dito, di ba?, nasa tamang lugar ka na. Narito […]