Learning Task 3: Directions: Read the recipe of Kangkong Fritters below and answer the following que…

Posted on

Hello lahat, naghahanap ng sagot: Learning Task 3: Directions: Read the recipe of Kangkong Fritters below and answer the following que… tungkol dito, di ba?, nasa tamang lugar ka na.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring magbasa pa.

Tanong

Learning Task 3: Directions: Read the recipe of Kangkong Fritters below and answer the following questions Kangkong Fritters Ingredients 1 bundle lungkong e all-purpose flour Ytsp salt oil for frying 1 tsp onion egg white for batter Procedure Wash and drain thoroughly the kangkong leaves. Mix flour, salt, onion powder, and es white to make batter Dip kangoong leaves in batter. Deep fry until crispy. Serve immediately Questions How much all-purpose cream does the recipe call for? А. 1 cup В 1 % cups C.1 Vo cups D. 2 cups 2. What leafy vegetables can be used in this recipe? A Squash leaves B Spinach C. Kangkong leaves D. Malunggay leaves 3. What ingredients ume that to serve a binder for batter mixtures? AE B. Egg white C. Flour D. Oil Which of these steps come first in the recipe? A Deep fry until crispy Mix flour, salt, onion powder, and eng white to make batter CDip langlong leaves in batter D Wash and drain thoroughly the kangkong leaves 5. Isait is not available, what could be the substitute? A Fish sauce B Soy sauce C. Chili sauce D. Oyster sauce​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Learning Task 3: Directions: Read the recipe of Kangkong Fritters below and answer the following questions Kangkong Fritters Ingredients 1 bundle lungkong e all-purpose flour Ytsp salt oil for frying 1 tsp onion egg white for batter Procedure Wash and drain thoroughly the kangkong leaves. Mix flour, salt, onion powder, and es white to make batter Dip kangoong leaves in batter. Deep fry until crispy. Serve immediately Questions How much all-purpose cream does the recipe call for? А. 1 cup В 1 % cups C.1 Vo cups D. 2 cups 2. What leafy vegetables can be used in this recipe? A Squash leaves B Spinach C. Kangkong leaves D. Malunggay leaves 3. What ingredients ume that to serve a binder for batter mixtures? AE B. Egg white C. Flour D. Oil Which of these steps come first in the recipe? A Deep fry until crispy Mix flour, salt, onion powder, and eng white to make batter CDip langlong leaves in batter D Wash and drain thoroughly the kangkong leaves 5. Isait is not available, what could be the substitute? A Fish sauce B Soy sauce C. Chili sauce D. Oyster sauce​

Answer:

1.a

question about the job offer is that 365dni and what do you want for 90s

Mahusay na aking mag-aaral, maaari na sagutin karapatan tungkol sa Learning Task 3: Directions: Read the recipe of Kangkong Fritters below and answer the following que…, Upang gawing mas masaya ang pag-aaral, mag-aral tayo sa EachQuestion! Maaari kang mag-aral kasama ang mga de-kalidad na tutor, kahit saan, anumang oras! Sa cellphone mo lang, alam mo na! Halika, magparehistro na! Maligayang pag-aaral, Squad!.

Leave a Reply

Your email address will not be published.