C. 17 D. -17 What is the range of f(x) = 2(x-3)2 – 1? A. y> 1 B. y<-1 C. D. ys1 What is the st…

Posted on

Hello lahat, naghahanap ng sagot: C. 17 D. -17 What is the range of f(x) = 2(x-3)2 – 1? A. y> 1 B. y<-1 C. D. ys1 What is the st… tungkol dito, di ba?, nasa tamang lugar ka na.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring magbasa pa.

Tanong

C. 17
D. -17
What is the range of f(x) = 2(x-3)2 – 1?
A. y> 1
B. y<-1
C.
D. ys1
What is the standard form of f(x)= (x-3)2 + 2?
A. f(x)= x2 + 6x + 9
B. f(x)= x2 – 6x + 11
y2-1​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: C. 17
D. -17
What is the range of f(x) = 2(x-3)2 – 1?
A. y> 1
B. y<-1
C.
D. ys1
What is the standard form of f(x)= (x-3)2 + 2?
A. f(x)= x2 + 6x + 9
B. f(x)= x2 – 6x + 11
y2-1​

Answer:

medyo magulo po eh

C. and A.

Step-by-step explanation:

i’m not sure

Mahusay na aking mag-aaral, maaari na sagutin karapatan tungkol sa C. 17 D. -17 What is the range of f(x) = 2(x-3)2 – 1? A. y> 1 B. y<-1 C. D. ys1 What is the st…, Upang gawing mas masaya ang pag-aaral, mag-aral tayo sa EachQuestion! Maaari kang mag-aral kasama ang mga de-kalidad na tutor, kahit saan, anumang oras! Sa cellphone mo lang, alam mo na! Halika, magparehistro na! Maligayang pag-aaral, Squad!.

Leave a Reply

Your email address will not be published.