15 is at least 7"? C. 2x + 15 < 7 D. 2x + 15 37 A. 2x + 15 < 7 B. 2x + 15 > 7 13. Which of…

Posted on

Hello lahat, naghahanap ng sagot: 15 is at least 7″? C. 2x + 15 < 7 D. 2x + 15 37 A. 2x + 15 < 7 B. 2x + 15 > 7 13. Which of… tungkol dito, di ba?, nasa tamang lugar ka na.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring magbasa pa.

Tanong

15 is at least 7″?
C. 2x + 15 < 7
D. 2x + 15 37
A. 2x + 15 < 7
B. 2x + 15 > 7
13. Which of the following is a linear inequality in one varible?
A. A = nr2
B. 4(x – 1) > 5
14. What is the largest integral value of x that belongs to the solution
of 2x+ 12 < 3?
A. – 6
B. – 5
C. – 4
D. – 3
15. What property of inequality is illustrated in the statement, if x = 4,
then x > 14?
A. Addition and Subtraction
C. Multiplication only
B. Multiplication and Division
D. Division only
12. What is the correct translation of the inequality: “Twice a number increased by
C. ( x + 3) (x – 6) < 24 D. x+ys1​
intindihin nyo nalang kasi kailangan ko na ngayon

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 15 is at least 7″?
C. 2x + 15 < 7
D. 2x + 15 37
A. 2x + 15 < 7
B. 2x + 15 > 7
13. Which of the following is a linear inequality in one varible?
A. A = nr2
B. 4(x – 1) > 5
14. What is the largest integral value of x that belongs to the solution
of 2x+ 12 < 3?
A. – 6
B. – 5
C. – 4
D. – 3
15. What property of inequality is illustrated in the statement, if x = 4,
then x > 14?
A. Addition and Subtraction
C. Multiplication only
B. Multiplication and Division
D. Division only
12. What is the correct translation of the inequality: “Twice a number increased by
C. ( x + 3) (x – 6) < 24 D. x+ys1​
intindihin nyo nalang kasi kailangan ko na ngayon

Step-by-step explanation:

12.B

13.A

14.D

15.C

#CARRY ON LEARNING

Mahusay na aking mag-aaral, maaari na sagutin karapatan tungkol sa 15 is at least 7″? C. 2x + 15 < 7 D. 2x + 15 37 A. 2x + 15 < 7 B. 2x + 15 > 7 13. Which of…, Upang gawing mas masaya ang pag-aaral, mag-aral tayo sa EachQuestion! Maaari kang mag-aral kasama ang mga de-kalidad na tutor, kahit saan, anumang oras! Sa cellphone mo lang, alam mo na! Halika, magparehistro na! Maligayang pag-aaral, Squad!.

Leave a Reply

Your email address will not be published.